Intencje


Nowenna odprawiana jest w każdy piątek podczas Mszy św. o godz.19.00.

Modlitewnik

Litania I


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nas nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nas nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nas nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nas nami.

Święty Stanisławie - módl się za nami.
Święty Biskupie, Męczenniku Chrystusowy -
Kapłanie Jezusa Chrystusa -
Światło Kościoła Bożego -
Pasterzu owieczek Chrystusowych -
Apostole ludu wiernego -
Ojcze Ojczyzny Twojej -
Ojcze ludu wiernego -
Bogu przed narodzeniem ofiarowany -
Od dzieciństwa w doskonałości postępujący -
Mężu do stanu duchownego przeznaczony -
Mężu w stanie duchownym przykładny -
Wzorze doskonałości Świątobliwej -
Wzorze Biskupiej godności -
Ozdobo Kapłanów -
Ozdobo narodu Twojego -
Kaznodziejo prawdy -
Mową i dziełami przed Bogiem wielki -
Obrońco i karmicielu ubogich -
Naśladowco wierny Jana Chrzciciela -
Eliaszowi w żarliwości podobny -
Pogromco występków -
Cnót nauczycielu -
Umarłych wskrzesicielu -
Piotrowina na świadectwo prawdy z grobu przed króla prowadzący -
W wierze wątpiących utwierdzający -
Nadzieję zmartwychwstania umacniający -
Przy spełnianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla na Skałce zabity -
Bogu ofiaro przyjemna -
W różnych chorobach lekarzu -
Opiekunie całej Ojczyzny -
Patronie we wszystkich potrzebach -
Patronie na cały świat chrześcijański łaskami słynący -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.  Módl się za nami, Święty Stanisławie.
W.  Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
P.  Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W.  A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.  Módlmy się:
   Boże, za którego cześć chwalebny Biskup Stanisław legł od mieczów ludzi bezbożnych: spraw, prosimy, aby wszyscy wzywający jego przyczyny zbawienny skutek swojej modlitwy odnieśli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 

MODLITWY NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW

 Modlitwa  o  dobrego  męża.

    Boże Ojcze niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, dla których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, ale bym wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła na niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa mego wykorzystać mogła jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet, które potrzebne mi będą w przyszłości, abym była dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym potem nic z mej młodości nie potrzebowała taić przed mężem, ani ukrywać przed dziećmi, ale, by życie moje mogło im służyć za wzór do naśladowania.
    Najświętsza Maryjo Panno, przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.


    Modlitwa  o  dobrą  żonę.

    Panie Boże! - Tyś powiedział na początku świata, że niedobrze jest człowiekowi samemu i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę, by mu była podporą i pociechą, a zarazem matką jego dzieci. I ja kiedyś mam wstąpić w święty związek małżeński. Dopomóż mi, więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia, z którą mógłbym żyć uczciwie ku Twojej chwale i memu własnemu szczęściu. Oświeć mnie, bym nie oglądał się tylko na urodę ciała, albo na bogactwa, ale, bo te są przemijające, ale bym umiał docenić szlachetny charakter, oraz pobożne i czyste życie, by ta, na która padnie mój wybór, była mi zawsze wierną towarzyszką i godna matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć. Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam sobie nie znajdę, jeśli Ty o Boże, nie obdarzysz mnie swym błogosławieństwem. Stąd o to błogosławieństwo już dziś Cię proszę i chcę sobie na nie zasłużyć przez wierne wypełnianie obowiązków wobec Ciebie, oraz przez życie uczciwe i czyste, oszczędne, trzeźwe i pracowite. Proszę Cię, więc: prowadź mnie, Boże, drogą uczciwości i honoru. Strzeż mnie od wszelkich pokus i lekkomyślności wieku młodzieńczego i dopomóż mi, bym zawsze godnie odnosił się do każdej dziewczyny i niewiasty, i ustrzegł się wszystkiego, co Tobie się nie podoba i co bym musiał później przed małżonką ukrywać, albo za co przed dziećmi moimi się wstydzić.
    Święty Józefie, miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności, uproś mi tę łaskę i Boga. Amen.


    Modlitwa  narzeczonych

    Boski Zbawicielu, oto powołujesz mnie do świętego stanu małżeńskiego, do współpracy nad rozbudową Królestwa Twego.
    Zbliża się już dzień, w którym mam stanąć przed ołtarzem Twoim z kobietą wybraną mi przez Ciebie na towarzyszkę życia i matkę (z mężczyzną wybranym mi przez Ciebie na towarzysza życia i ojca) naszych przyszłych dzieci. W tym momencie pragniesz nas pobłogosławić i uświęcić do wielkiej służby życia.
    Spraw, aby chwila ta była dla naszego młodego szczęścia małżeńskiego prawdziwym porankiem Zesłania Ducha Świętego. Dopomóż nam, abyśmy głęboko to pojęli, że na słowo naszej przysięgi małżeńskiej niebo otworzy się nad nami i sam Duch Święty zstąpi na nas, by w żarze łask świętego Sakramentu stopić dusze nasze w jedną miłość.
    Pragnąc godnymi być tej wielkiej chwili, uświadamiamy sobie, jak ogromna odpowiedzialność ciąży na nas w okresie narzeczeństwa. Dlatego zmiłuj się nad nami i wspomóż nas łaską swoją, abyśmy w tym czasie byli sobie nawzajem Aniołami Stróżami. Pomni Twej obecności na każdym miejscu, pragniemy obierać tylko te drogi, przed którymi nie wzdryga się Twoja stopa. Chcemy miłować się jako dzieci Boże, które wiedzą, że są świątynią Ducha Świętego i że Duch Święty mieszka w nich i które z tego powodu wszystko, co świętym jest, jako święte traktują.
    Maryjo, Matko Boża i Józefie św., uproście mi dość sił, aby droga moja do małżeństwa, była drogą uczciwości i honoru. Amen.


    Modlitwa  o  błogosławieństwo  domowe

    Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, niech błogosławi ten dom i wszystkich w nim mieszkających. Niech Najświętsze Imię Jezus, w którym jest jedynie nasze zbawienie, będzie tutaj zawsze z czcią wymawiane i wzywane. Tobie, o najsłodszy Jezu, polecamy się na całe życie nasze i na wieczność. Ześlij nam, o dobry Zbawicielu, Ducha miłości, od którego wszelki dobry dar pochodzi. Niech On nas nauczy zgody i miłości, bojaźni Bożej i pobożności. Duchu Święty, Boże, zostań przy nas z Twoją łaską i zachowaj nas w tym mieszkaniu w zdrowiu duszy i ciała. Anieli Boscy zachowajcie nas od wszelkich zasadzek złego ducha i doprowadźcie nas szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny. Święta Maryjo, św. Józefie, módlcie się za nami. Pokój i błogosławieństwo wszechmogącego Boga + Ojca + Syna + i Ducha Świętego, niechaj zstąpi na nas i niech zostanie zawsze z nami. Amen

  *  *  *

    Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia, umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Programista PHP: Michał Grabowski Projekt: Michał Zabielski