Intencje


Nowenna odprawiana jest w każdy piątek podczas Mszy św. o godz.19.00.

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Nie przyjmujemy ślubów mieszanych i jednostronnych. Wszystkich zaineteresowanych odsyłamy do swoich parafii.

W I i II Dzień Świąt Bożego Narodznia, Wielkanocy, w Boże Ciało oraz 14 i 15 sierpnia nie przyjmujemy ślubów i chrztów na Skałce.

Wymagania potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego Na Skałce.
    Wszystkich formalności związanych z dokumentacją należy dokonać w parafii narzeczonej (narzeczonego).
    Na Skałkę należy dostarczyć:

  • licencję z parafii narzeczonej (narzeczonego) wystawioną na parafię św. Katarzyny w Krakowie, a następnie wpisaną do Księgi małżeństw w tejże parafii św. Katarzyny (ul. Augustiańska 7, 31-064 Kraków, tel. (012) 430-62-42)
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

Informacje szczegółowe  są udzielane w kancelarii klasztornej Na Skałce we wtorki i czwartki od godz. 16.00 do 18.00, także telefonicznie pod numerem 12 421 72 44). Prosimy nie przysyłać maili.

 

 CHRZEST NA SKAŁCE

I. Po wcześniejszym ustaleniu terminu udzielenia sakramentu chrztu w Bazylice Na Skałce, w kancelarii parafii św. Katarzyny rodzice przedkładają następujące dokumenty.


Wymagane dokumenty:
1.    Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza parafią.
2.    Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
3.    Świadectwo ślubu kościelnego.
4.    Dane personalne rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
5.    Zaświadczenie stwierdzające, że kandydaci na rodziców chrzestnych są osobami wierzącymi i praktykującymi, które wystawia proboszcz parafii zamieszkania kandydatów na rodziców chrzestnych.
6.    W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych ( i spełnia wymagania zamieszczone poniżej) należy przedstawić aktualne świadectwo religii.


II. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych, którzy muszą spełniać następujące
wymagania.


Do przyjęcia zadania rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni ci, którzy: 

1.    Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje i posiadają wymagane kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania.
2.    Ukończyli 16 lat.
3.    Są katolikami, bierzmowanymi i przyjęli sakrament Eucharystii oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.
4.    Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych.
5.    Nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest.
6.    Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
7.    Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, żyjący w konkubinacie, narzeczeni mieszkający razem, młodzież, która nie bierze udziału w katechizacji: nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.
8.    Rodzice chrzestni powinni być obecni podczas udzielania sakramentu, gdyż ich zadaniem jest, wraz z rodzicami, przedstawianie dziecka do chrztu.


W tygodniu poprzedzającym chrzest dziecka lub wcześniej, rodzice składają stosowne dokumenty podpisane przez Proboszcza Parafii św. Katarzyny w kancelarii Na Skałce!!!

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Programista PHP: Michał Grabowski Projekt: Michał Zabielski